Giới thiệu

Sen Hào Thành là một dự án khởi nghiệp của những người trí thức trẻ đang đau đáu đi tìm lại vị trí cho sen trong một xã hội ngày càng hối hả. Nền tảng của Sen Hào Thành là kiến thức sâu sắc về sen Việt được tích lũy sau nhiều năm lăn lộn với sen của những nhân sự chủ chốt.

Tầm nhìn

Trong một thị trường mà văn hóa trà đang quay trở lại, Sen Hào Thành sẽ trở thành một thương hiệu thực phẩm về sen có cốt cách riêng và uy tín hàng đầu.

Sứ mệnh

Sen Hào Thành giúp người dùng có thể yên tâm đến với trà qua việc thúc đẩy minh bạch hóa thông tin về sen ở thị trường Việt Nam và cung cấp các sản phẩm

 • Dễ tiếp cận
 • Có cốt cách
 • Kế thừa truyền thống
 • Mang hơi thở đương đại
 • An toàn và thuận tự nhiên

Giá trị cốt lõi

 • Minh bạch: Các sản phẩm mang thông tin rõ ràng.
 • Tri thức: Sản phẩm phát triển dựa trên nền tảng tích lũy kiến thức về sen và người dùng.
 • Gần gũi: Văn hóa doanh nghiệp thân thiện sản phẩm dễ sử dụng.
 • Có cốt cách: Sản phẩm có các nét riêng có thể nhận diện và gọi tên.
 • Kế thừa truyền thống: Tập trung sản xuất dựa trên nguyên liệu là sen bản địa.
 • Mang hơi thở đương đại: Áp dụng kiến thức khoa học và phương pháp mới trong sản xuất và chế biến sen.

Các giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kết quả thử nghiệm đạt chuẩn của Sen Hào Thành